5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία και Ανάπτυξη, Αθήνα 2014

Το Διεθνές Ανεξάρτητο Συμβούλιο Τεχνών,  για πέμπτη συνεχή  χρονιά, διοργάνωσε την Τετάρτη 26, Νοεμβρίου, 2014, τη μονοήμερη συνάντησησυνέδριο με τίτλο5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία και Ανάπτυξη, Αθήνα 2014

Θεματικές ενότητες:

Ευρωπαϊκή πολιτιστική οικονομία (αποτελέσματα)
UNESCO, Φλωρεντία 2014
Νέα Μοντέλα Περιφεριακής Ανάπτυξης και Πολιτιστικής Διαχείρισης

iarcacgyppoa2014