Ο Βασικός Άξονας Μιας Νέας Χάραξης Πολιτισμικής Και Πολιτιστικής Πολιτικής

Ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από φίλους και γνωστούς στο εξωτερικό την πολύ απλή σκέψη που γίνεται συχνά έκφραση και αποτέλεσμα. Αυτή είναι η εξής:

“Αγαπάμε την Ελλάδα!” ή “Πόσο μου αρέσει η Ελλάδα!” ή “η Ελλάδα! πόσο ξεχωριστή χώρα!” και άλλες ανάλογες εκφράσεις εκτίμησης, αγάπης και αποδοχής.

Όχι τόσο συχνά, ακούμε τη φράση, “Πόσο μου αρέσουν οι Έλληνες ή οι Ελληνίδες” ή ακόμη “Πόσο αγαπώ τους Έλληνες και τις Ελληνίδες”.

Αυτή η εμπειρική διαπίστωση θα μπορούσε να αναπτυχθεί στατιστικά με πληροφορίες ποιοτικού ή ποσοτικού χαρακτήρα, που ίσως να οδηγούσαν στο ίδιο αποτέλεσμα.

Δηλαδή οι κάτοικοι της αλλοδαπής, άλλωτε τακτικοί επισκέπτες στη χώρα μας, ίσως να αποφεύγουν να αναφέρονται στον καλό χαρακτήρα του σύγχρονου Έλληνα.

Η λέξη φιλοξενία δεν αρκεί για να αποδώσει τις χάρες του Έλληνα. Υπάρχει ανάγκη να αναδεχθεί η σκέψη, η ομορφιά, η γενναιοδωρία και η δημιουργικότητα των Ελλήνων.

Αυτό που λείπει είναι η χάραξη πολιτιστικής πολιτικής σταθερής κατεύθυνσης με ανοιχτό ορίζοντα και στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου Έλληνα που δεν αγνοεί αλλά συμμετέχει.

Ο Έλληνας θα πρέπει να είναι το όργανο και ο οργανοπαίκτης, πηγή πολιτισμού και να αποτελεί τον βασικό άξονα μιας νέας χάραξης πολιτισμικής και πολιτιστικής πολιτικής.

Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της πολιτείας και μέσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες του, να αναδεικνύεται ο τόπος.

 


Παναγιώτης Νόιφελτ